Home » Hoe wordt het bamboe poeder gemaakt

                                           De productie van bamboe poeder

                                               Methode vermalen van bamboe

De bamboe wordt ontdaan van het loof en zijscheuten zodat een stok overblijft. Het loof en de scheuten worden weer verwerkt tot compost.

De Bamboestokken worden tot 1,5 mtr terug gebracht en dan gespleten om te drogen voor ca 3 maanden. Hierna volgt een verwarmde droging tot vocht percentage van 10 %.

De bamboe wordt nu verder gespleten tot stokjes van ca 7 mm. Hierna worden deze stokjes terug gebracht tot lengte van ca 7 mm.

Hierna worden de stukjes bamboe gemalen met een maalmolen. Deze maalmolen werkt op het principe van maalstenen die over elkaar heen draaien, hierdoor wordt de bamboe door middel van afschuiving en druk gemalen. Het voordeel hiervan is dat de vezels minimaal gebroken worden en een uniek resultaat geeft. De gemalen bamboe komt nu diect in een zeefmachine. Afhankelijk van de gewenst fijnheid wordt de bamboe nu uitgezeefd. 

Er volgt nu controle op het vocht gehalte. Als deze binnen de norm is wordt het bamboepoeder gewogen en verpakt.

Door verschillende manieren van zeven toe te passen kunnen we ook bamboepoeder met langere vezel en of kortere vezel produceren.

                                        Methode verpulveren van bamboe

De Bamboe wordt ontdaan van het loof en zijscheuten zodat een stok overblijft. Het loof en de scheuten worden weer verwerkt tot compost. De bamboe stokken worden op een lengte van 1,5 mtr gebracht. De stokken worden opgeslagen totdat ze droog genoeg zijn voor verwerking. De stokken worden verpulverd en worden daarna door een zeef machine uitgezeefd op maat. Door verschillende manieren van zeven toe te passen, kunnen we ook bamboepoeder met langere en of kortere vezel produceren.

Voor het zeer de fijne bamboepoeder 0/50 micron wordt het bamboepoeder opnieuw verpulverd en door luchtzeef uitgezeefd.

Na deze bewerkingen wordt het bamboepoeder op vocht gehalte gecontroleerd een keer per batch wordt er een monster op gestuurd naar een buitenfirma om een maat diagnose uit te voeren.

Poeders worden nu verpakt inzakken van 1 kilo of in papieren zakken van 10 tot 15 kilogram, afhankelijk van soortelijk volume.